Бид хамтдаа хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллийг таслан зогсоож чадна!

MN EN

ХҮҮХДҮҮДЭД - Миний биеийн аюулгүйн дүрэм

11 сарын 03, 2022

Биеийн хувийн хэсгүүдээ нэрлэж сурах, хэн, ямар үед хувийн хэсэгт хүрч болох, болохгүй тухай ойлголттой болох, Хэн нэгэн биеийн хувийн хэсэгт зөвшөөрөлгүй хүрч, айдас түгшүүр төрүүлсэн, өвтгөсөн тохиолдолд хэнд хэлэх, өөрийгөө хэрхэн хамгаалах талаар ойлголттой болно.

Зорилтот бүлэг - Бага насны хүүхдүүд

Үргэлжлэх хугацаа - 60 минут