Бид хамтдаа хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллийг таслан зогсоож чадна!

MN EN

Хандив өгөх

9 сарын 13, 2021

Бидний үйл ажиллагааг дэмжиж хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллийг таслан зогсооход дэмжлэг үзүүлж буй танд баярлалаа. Та бүхний хандив бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн даван туулагч хүүхдүүдэд сэтгэцийн гэмтэлд суурилсан нийгэм-сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулагдах болно.

Та хандиваа дараах дансанд хийх боломжтой.

Хандив илгээхдээ өөрийн нэр болон имэйл хаягаа бичихийг хүсэж байна. 

Банкны нэр - Голомт банк 

Данс эзэмшигчийн нэр - Хөөрхөн зүрхнүүдийн аян

Дансны дугаар - 123 5117 317