Бид хамтдаа хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллийг таслан зогсоож чадна!

MN EN

Хандив өгөх

9 сарын 13, 2021

Бидний үйл ажиллагааг дэмжиж хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллийг таслан зогсооход дэмжлэг үзүүлж буй танд баярлалаа.

Та хандиваа дараах дансанд хийх боломжтой.

Хандив илгээхдээ өөрийн нэрийг бичихийг хүсэж байна. 

Банкны нэр - Голомт банк 

Данс эзэмшигчийн нэр - Хөөрхөн зүрхнүүдийн аян

Дансны дугаар - 123 0000 481