Бид хамтдаа хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллийг таслан зогсоож чадна!

MN EN

"Хөөрхөн Зүрх" ТББ нь Удирдах зөвлөлийн 7 гишүүнтэй (57% нь эмэгтэй 43% нь эрэгтэй).

А. Хонгорзул

Удирдах зөвлөлийн дарга

Д. Амартүвшин

Удирдах зөвлөлийн гишүүн

Э.Баасанжав

Удирдах зөвлөлийн гишүүн

Р.Эрдэнэмөнх

Удирдах зөвлөлийн гишүүн

Б. Жавхлантөгс

Удирдах зөвлөлийн гишүүн

А. Батзориг

Удирдах зөвлөлийн гишүүн

Б.Хулан

Удирдах зөвлөлийн гишүүн