Бид хамтдаа хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллийг таслан зогсоож чадна!

MN EN

"Хөөрхөн Зүрх" ТББ нь Удирдах зөвлөлийн 7 гишүүнтэй (57% нь эмэгтэй 43% нь эрэгтэй).