Бид хамтдаа хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллийг таслан зогсоож чадна!

MN EN

"Хөөрхөн Зүрх" ТББ нь нийт 4 бүтэн цагийн, 4 хагас цагийн ажилтантай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Үүнээс 

  • Сэтгэл зүйч - 4

  • Нийгмийн ажилтан - 2

  • Эрх зүйч - 1

  • Сэтгүүлч - 1 мэргэжилнүүдээс бүрдсэн.