Бид хамтдаа хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллийг таслан зогсоож чадна!

MN EN

ЧАДАВХ БЭХЖҮҮЛЭХ – Хохирогч, даван туулагчдын эрхийг хамгаалан ажилладаг салбар бүрийн мэргэжилтнүүдийн мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэг туршлагыг нэмэгдүүлэж,  чадавхыг бэхжүүлдэг.

Мэргэжилтнүүдийн зөвлөлдөх уулзалт - Бид уг хөтөлбөрийн хүрээнд бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч, даван туулагчидтай хамтран ажилладаг мэргэжилтнүүдийн зөвлөлдөх уулзалтыг 2015 оноос эхлэн зохион байгуулж байна. 2022 оны 1-р сард 60 удаагийн зөвлөлдөх уулзалтыг амжилттай зохион байгуулаад байна.

Мэргэжилтнүүдийн чадавх бэхжүүлэх жил тутмын мэргэшүүлэх 3 өдрийн сургалт - "Хөөрхөн Зүрх" ТББ нь 2014 оноос эхлэн Австрали улсын мэргэшсэн сэтгэл зүйчдтэй хамтран Монгол улсдаа мэргэшүүлэх сургалтуудыг жил бүр зохион байгуулж ирсэн.