Language:

Нийгэм-сэтгэлзүйн нөхөн сэргээх үйлчилгээ“Хөөрхөн Зүрхнүүдийн аян” ТББ-ын үндсэн гишүүд нь сэтгэл зүйн эмчилгээ сэтгэл засал, урлагаар дамжуулан тэдгээрийг эмчлэх эмчилгээний аргуудаар мэргэшсэн сэтгэлзүйч, мэргэжлийн нийгмийн ажилтанууд юм. Бид ураг төрлийн болон бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч, даван туулагчдад сэтгэл заслын үйлчилгээг үзүүлдэг.